ZAPISY DO KLAS I GIMNAZJUM

Pławno, dn. 30.05.2016 r.

OGŁOSZENIE

    Na podstawie  Zarządzenia Nr 4 / 2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/17 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych w województwie łódzkim ,  Dyrektor Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Pławnie  ogłasza zapisy na rok szkolny 2016/2017 do klasy I gimnazjum.
Zapisy przyjmowane będą  w sekretariacie szkoły (druki wniosków do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej naszej szkoły: www.zsgplawno.pl) od dnia 01 czerwca 2016 r. do dnia 22 czerwca 2016 r. do godz. 12.00.
   
                                                        ZAPRASZAMY !