ZAPISY DO KLAS I

 

Pławno, dn. 01.03.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

 

         Na podstawie Zarządzenia Nr 15/2016 Wójta Gminy Gidle z dn. 01.02.2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej,Dyrektor Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Pławnie ogłasza zapisy na rok szkolny 2016/2017 do klasy I szkoły podstawowej.

 

Zapisy przyjmowane będą w sekretariacie szkoły (druki wniosków do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej naszej szkoły: www.zsgplawno.pl) od dnia 01 marca 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r.

 

 

 ZAPRASZAMY !