REKRUTACJA

                                                                                                                                                          Pławno, dn. 30.05.2016 r.

OGŁOSZENIE

    Na podstawie  Zarządzenia Nr 4 / 2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/17 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych w województwie łódzkim ,  Dyrektor Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Pławnie  ogłasza zapisy na rok szkolny 2016/2017 do klasy I gimnazjum.
Zapisy przyjmowane będą  w sekretariacie szkoły (druki wniosków do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej naszej szkoły: www.zsgplawno.pl) od dnia 01 czerwca 2016 r. do dnia 22 czerwca 2016 r. do godz. 12.00.
    
                                                        ZAPRASZAMY !

 

                                                                                                                                                                  Pławno, dn. 01.03.2016 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 15/2016 Wójta Gminy Gidle z dn. 01.02.2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej,Dyrektor Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Pławnie ogłasza zapisy na rok szkolny 2016/2017 do klasy I szkoły podstawowej.
Zapisy przyjmowane będą w sekretariacie szkoły (druki wniosków do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej naszej szkoły: www.zsgplawno.pl) od dnia 01 marca 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r.
 
ZAPRASZAMY !