Plan pracy szkoły

  Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2016/2017


Termin

Zadanie

1 września 2016 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

13 września 2016 r.

Zebrania z rodzicami, poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych, o sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych , zasadach oceniania zachowania, wybór członków Rady Rodziców

30 września 2016 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

13 października 2016 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

19 października 2016 r.

Ślubowanie uczniów klasy I gimnazjum

1 listopada 2016 r.

Wszystkich Świętych

11 listopada 2016 r.(szkoła 10 listopada)

Narodowe Święto Niepodległości

14 listopada 2016 r.

Zebrania z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów kl. III gimnazjum o procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.

Podanie do wiadomości rodziców wyników z próbnych sprawdzianów egzaminów.

30 listopada 2016 r. (około)

Andrzejki szkolne

5 grudnia 2016 r.

Mikołajki szkolne

Do 10 grudnia 2016 r.

Poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej z zachowania na I semestr.

21 grudnia 2016 r.

Jasełka szkolne, Wigilia

23 grudnia 2016 r.–31 grudnia 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2017 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)

Około 8 stycznia 2017 r.

Bal karnawałowy

Do 3 stycznia 2017 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach semestralnych i ocenie z zachowania

11 stycznia 2017 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

16 – 29 stycznia 2017 r.

Ferie zimowe

30 stycznia 2017 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę w I semestrze

2 lutego 2017 r.

Zebrania z rodzicami – podsumowanie pracy w I semestrze roku szkolnego 2016/2017

8 marca 2017 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

21 marca 2017 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

13-18 kwietnia 2017

Wiosenna przerwa świąteczna

Np. 20 kwietnia 2017 r.

Zebrania z rodzicami

19,20, 21 kwietnia 2017 r.

Egzaminy gimnazjalne

1 maja 2017 r.

Święto Pracy

2 maja 2017 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

3 maja 2017 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

Do 19 maja 2017 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach rocznych i ocenie z zachowania (pisemne)

26 maja 2017 r.

Szkolne uroczystości – Dzień Rodziny

1 czerwca 2017 r.

Obchody Dnia Dziecka

15 czerwca 2017 r.

Boże Ciało

Np. 6 czerwca 2017 r.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Do 12 czerwca 2017 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach rocznych i ocenie z zachowania

19 czerwca 2017 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

20 -22 czerwca 2017 r.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

23 czerwca 2017 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

27 czerwca 2017 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę w roku szkolnym 2015/2016

22–26 sierpnia 2017 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

 

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2016 r.,(wtorek)

 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2015 r.,(piątek)

 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2016 r.,(niedziela, poniedziałek))

 • Nowy Rok – 1 stycznia 2017 r.,(niedziela)

 • Trzech Króli – 6 stycznia 2017 r.,(piątek)

 • Poniedziałek Wielkanocny – 17 kwietnia 2017 r.,

 • Święto Pracy – 1 maja 2017 r.,(poniedziałek)

 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2017 r.,(środa)

 • Boże Ciało – 26 maja 2016 r.(czwartek)

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od pracy:

 

 

 

Szkoła Podstawowa

 

 • 14 października 2016 r.

 • 31 października 2016 r.

 • 19,20 kwietnia 2017 r.

 • 2 maja 2017 r.

 • 16 czerwca 2017 r.

 

Gimnazjum

 

 • 14 października 2016 r.

 • 31 października 2016 r.

 • 19,20,21 kwietnia 2017 r.

 • 2 maja 2017 r.

 • 16 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

L. p.

Termin

Zadanie

1.

1 września 2014 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

2.

Do 20 września 2013 r.

(11.09.2014 r.)

Zebrania z rodzicami, poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych, o sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz zasadach oceniania zachowania, wybór członków do Rady Rodziców.

3.

30 września 2014r.

Szkolne obchody Dnia Chłopaka

4.

13 października 2014 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

5.

październik 2014 r.

Ślubowanie uczniów klasy I szkoły podstawowej

6.

październik 2014r.

Ślubowanie uczniów klasy I gimnazjum

7.

1 listopada 2014 r.

Wszystkich Świętych

8.

7 listopada 2014r.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

9.

II połowa listopada 2014 r.

Zebrania z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów kl.VI SP i III Gim. o procedurach postępowania i organizowania sprawdzianów i egzaminów.

Podanie do wiadomości rodziców wyników z próbnych sprawdzianów i egzaminów.

10.

6 grudnia 2014 r.

Mikołajki szkolne

11.

Do 16 grudnia 2014 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach niedostatecznych i o ocenie nagannej z zachowania na I semestr.

12.

22 grudnia 2014r.

Wigilia szkolna/wigilie klasowe

13.

23 grudnia 2014 r. – 1 stycznia 2015 r.

Zimowa przerwa świąteczna

14.

2,5 stycznia 2015 r.

2 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego)

15.

6 stycznia 2015 r.

Święto Trzech Króli

16.

Styczeń 2015 r.

Choinka szkolna/Bal karnawałowy

17.

Do 9 stycznia 2015 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach semestralnych i ocenie z zachowania

18.

15 stycznia 2015r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

19.

16 stycznia 2015 r.

Koniec I semestru

20.

20 stycznia 2015 r.

Zebrania z rodzicami – podsumowanie pracy w I semestrze roku szkolnego 2014/2015

21.

24 stycznia 2015 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dziadka

22.

2 – 15 luty 2015 r.

Ferie zimowe

23.

6 marca 2015 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

24.

20 marca 2015 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

25.

1 kwietnia 2015 r.

Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

26.

2 - 7 kwietnia 2015 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

27.

21,22,23 kwietnia 2015 r.

Egzaminy gimnazjalne: część humanistyczna, matematyczno – przyrodnicza, z j. obcego nowożytnego

28.

1 maja 2015 r.

Święto Pracy (dzień ustawowo wolny od zajęć)

29.

 

 

30.

3 maja 2015 r.

Święto Narodowe 3 Maja

31.

Do 19 maja 2015 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych rocznych ocenach niedostatecznych i o ocenie nagannej z zachowania

32.

26 maja 2015 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki

33.

28 maja 2015 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka/Festyn szkolny

34.

Do 12 czerwca 2015 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach rocznych i ocenie z zachowania

35.

19 czerwca 2015 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej - promocja

36.

22-25 czerwca 2015 r.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

37.

26 czerwca 2015r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

38.

27 czerwca – 31 sierpnia 2015 r.

Ferie letnie

39.

30 czerwca 2015 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w roku szkolnym 2014/2015

40.

24-28 sierpnia 2015 r.

Egzaminy poprawkowe

 

  Dni ustawowo wolne od pracy:

 

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2014 r. (sobota),

 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2014 r.,

 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2014 r.,

 • Nowy Rok – 1 stycznia 2015 r.,

 • Trzech Króli – 6 stycznia 2015 r.,

 • Poniedziałek Wielkanocny – 6 kwietnia 2015 r.,

 • Święto Pracy – 1 maja 2015 r.,

 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2015 r. (niedziela),

 • Boże Ciało – 4 czerwca 2015 r.

 

 

Dodatkowe dni wolne od pracy (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego)

 

Szkoła Podstawowa  

 • 10 listopada 2014 r.

 • 2 stycznia 2015 r.

 • 5 stycznia 2015 r. (odpracowany w dniu 10 stycznia)

 • 1, 21,22 Kwiecień 2015 r.

 • 5 czerwca 2015 r.

 

 

Gimnazjum 

 • 10 listopada 2014 r.

 • 2 stycznia 2015 r.

 • 5 stycznia 2015 r. (odpracowany w dniu 10 stycznia)

 • 1, 21,22, 23 kwietnia 2015 r.

 • 5 czerwca 2015 r.

 

 

 KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

L. p.

Termin

Zadanie

1.

2 września 2013 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

2.

Do 20 września 2013 r.

(18.09.2013 r.)

Zebrania z rodzicami, poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych, o sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz zasadach oceniania zachowania, wybór członków do Rady Rodziców.

3.

30 września 2013 r.

Szkolne obchody Dnia Chłopaka

4.

11 października 2013 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

5.

25 październik 2013 r.

Ślubowanie uczniów klasy I szkoły podstawowej

6.

30 październik 2013 r.

Ślubowanie uczniów klasy I gimnazjum

7.

1 listopada 2013 r.

Wszystkich Świętych

8.

8 listopada 2013 r.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

9.

II połowa listopada 2013 r.

Zebrania z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów kl.VI SP i III Gim. o procedurach postępowania i organizowania sprawdzianów i egzaminów.

Podanie do wiadomości rodziców wyników z próbnych sprawdzianów i egzaminów.

10.

6 grudnia 2013 r.

Mikołajki szkolne

11.

Do 16 grudnia 2013 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach niedostatecznych i o ocenie nagannej z zachowania na I semestr.

12.

20 grudnia 2013 r.

Wigilia szkolna/wigilie klasowe

13.

23 grudnia 2013 r. – 1 stycznia 2014 r.

Zimowa przerwa świąteczna

14.

2,3 stycznia 2014 r.

2 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego)

15.

6 stycznia 2014 r.

Święto Trzech Króli

16.

Styczeń 2014 r.

Choinka szkolna/Bal karnawałowy

17.

Do 9 stycznia 2014 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach semestralnych i ocenie z zachowania

18.

16 stycznia 2014 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

19.

17 stycznia 2014 r.

Koniec I semestru

20.

26 stycznia 2014 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dziadka

21.

20 stycznia – 2 lutego 2014 r.

Ferie zimowe

22.

4 lutego 2014 r.

Zebrania z rodzicami – podsumowanie pracy w I semestrze roku szkolnego 2013/2014

23.

10 marca 2014 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

24.

21 marca 2014 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

25.

1 kwietnia 2014 r.

Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

26.

17–22 kwietnia 2014 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

27.

23,24,25 kwietnia 2014 r.

Egzaminy gimnazjalne: część humanistyczna, matematyczno – przyrodnicza, z j. obcego nowożytnego

28.

1 maja 2014 r.

Święto Pracy (dzień ustawowo wolny od zajęć)

29.

2 maja 2014 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego)

30.

3 maja 2014 r.

Święto Narodowe 3 Maja

31.

Do 18 maja 2014 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych rocznych ocenach niedostatecznych i o ocenie nagannej z zachowania

32.

26 maja 2014 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki

33.

31 maja 2014 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka/Festyn szkolny

34.

Do 11 czerwca 2014 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach rocznych i ocenie z zachowania

35.

18 czerwca 2014 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej - promocja

36.

23-26 czerwca 2014 r.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

37.

27 czerwca 2014 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

38.

28 czerwca – 31 sierpnia 2014 r.

Ferie letnie

39.

1 lipca 2014 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w roku szkolnym 2013/2014

40.

25-29 sierpnia 2014 r.

Egzaminy poprawkowe

 

 

 KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

 

Termin

Wydarzenie

3 września 2012 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Wrzesień 2012 r.

Zebrania z rodzicami, poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych, o sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz zasadach oceniania zachowania, wybór członków do Rady Rodziców

27 września 2012 r.

Szkolne obchody Dnia Chłopaka

12 października 2012 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

15 października 2012 r.

Ślubowanie uczniów klasy I szkoły podstawowej

19 października 2012 r.

Ślubowanie uczniów klasy I gimnazjum

1 listopada 2012 r.

Wszystkich Świętych

2 listopada 2012 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego)

12 listopada 2012 r.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

II połowa listopada 2012 r.

Zebrania z rodzicami. Poinformownie rodziców uczniów klasy VI SP i III Gim o procedurach postępowania i organizowania sprawdzianów i egzaminów.

Podanie do wiadomości rodziców wyników z próbnych sprawdzianów i egzaminów

6 grudnia 2012 r.

Mikołajki szkolne

Do 21 grudnia 2012 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach niedostatecznych i o ocenie nagannej z zachowania na I semestr

21 grudnia 2012 r.

Wigilia szkolna/wigilie klasowe

23 grudnia 2012 r.–1 stycznia 2013 r.

Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 2013 r.

Choinka szkolna/Bal karnawałowy

Do 14 stycznia 2013 r.

Poinformowanie uczniów o planowanych ocenach semestralnych i o ocenie z zachowania

21 stycznia 2013 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

24 stycznia 2013 r.

Zebrania z rodzicami – podsumowanie pracy w I semestrze roku szkolnego 2012/2013

25 stycznia 2013 r.

Koniec I semstru

26 stycznia 2013 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka

11 – 24 lutego 2013 r.

Ferie zimowe

8 marca 2013 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

21 marca 2013 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

25 - 27 marca 2013 r.

Rekolekcje wielkopostne

28 marca–2 kwietnia 2013 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

4 kwietnia 2013 r.

(czwartek – godz. 9.00)

Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

23, 24, 25 kwietnia 2013 r.

Egzaminy gimnazjalne:

Część humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza, z języka obcego nowożytnego

30 kwietnia–4 maja 2013 r.

Przerwa świąteczna

Do 21 maja 2013 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych rocznych ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej z zachowania

24 maja 2013 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki

31 maja 2013 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

Do 14 czerwca 2013 r.

Poinformowanie uczniów o planowanych ocenach rocznych

21 czerwca 2013 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej-promocja

24–28 czerwca 2013 r.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

28 czerwca 2013 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

30 czerwca – 31 sierpnia 2013 r.

Ferie letnie

1 lipca 2013 r.

Posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące pracę w roku szkolnym 2012/2013

27 – 31 sierpnia 2013 r.

Egzaminy poprawkowe

 

 

 

Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2011/2012

 

LP.

DATA/TERMIN

WYDARZENIE

1.

3 września 2012

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

2.

 Wrześeń 2012

Zebranie z rodzicami – poinformowanie uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych, o sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz zasadach oceniania zachowania, wybór członków do Rady Rodziców.

3.

II połowa listopada 2012

Zebranie rodziców. Poinformowanie rodziców uczniów klasy VI SP i III GIM o procedurach postępowania i organizowania sprawdzianów i egzaminów.

Podanie do wiadomości rodziców wyników z próbnych sprawdzianów i egzaminów.

4.

Do 21 grudnia 2011

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach niedostatecznych i o ocenie nagannej z zachowania na I semestr

5.

23 grudnia 2012 r. - 1 stycznia 2013 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6.

Do 14 stycznia 2013

Poinformowanie uczniów o planowanych ocenach semestralnych i o ocenie z zachowania

7.

21 stycznia 2013

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

8.

24 stycznia 2013

Zebranie z rodzicami – podsumowanie pracy

w I semestrze roku szkolnego 2010/2011

9.

25 stycznia 2013

Koniec I semestru

10.

11 –24 lutego 2013

Ferie zimowe

11.

4 kwietnia 2013 (czwartewk – godz.9.00)

Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

12.

23 kwietnia 2013 (wtorek – godz.9.00)

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna

13.

24 kwietnia 2013

(środa -godz.9.00)

Egzamin gimnazjalny – część matematyczno - przyrodnicza

14.

25 kwietnia 2013

(czwartek- godz.9.00)

Egzamin gimnazjalny – część z języka obcego nowożytnego

15.

2 - 4 kwietnia 2012

 

Rekolekcje Wielkopostne

16.

5 - 10 kwietnia 2012

Wiosenna Przerwa Świąteczna

17.

Do 25 maja 2012

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych rocznych ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej z zachowania

18.

Do 18 czerwca 2012

Poinformowanie uczniów o planowanych ocenach rocznych

19.

25 czerwca 2012

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – promocja

20.

29 czerwca 2012

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21.

30 czerwca – 31 sierpnia 2012

Ferie letnie

22.

27 - 31 sierpnia 2012

Egzaminy poprawkowe